Velkommen til Aalborg Sportshøjskole
SportsakademietDiplomtræner på Danmarks mest omfattende træneruddannelseArrangementer på Aalborg SportshøjskoleKurserVidensbank ...vi formidler videnAalborg Sportshøjskole
Skolen5Banner2014

De fleste danskere er stødt på økologi i den ene eller anden form. Økologi er i den brede befolkning synonym med økologisk landbrug. Et økologisk landbrug er underlagt nogle bestemte regler, de skal følge for at kunne kalde sig økologiske. Når det handler om dyr, er der krav om antal per kvadratmeter dyret skal have indendørs, dagslys i stalden, grovfoder og økologisk foder – generelt set drejer det sig om at dyrene skal have det så godt som muligt og ikke lide overlast i det korte liv de som regel har. Når det handler om planter er sprøjtemidler og kunstgødning forbudt. Samlet set handler økologisk landbrug om at det skal være så naturligt som det kan lade sig gøre, for på den måde at undgå så mange skadelige stoffer som muligt, samtidig med at der passes på naturen og dyrene.

Salget af økologisk fremstillede produkter er steget de sidste tyve år. I USA er salget steget fra 3,6 milliarder dollars i 1997 til 26,7 milliarder dollars i 2010 (Smith-Spangler, et al., 2012), mens det i Danmark er steget fra 2 milliarder kroner i 2003 til 5,8 milliarder i 2013 (Danmarks Statistik 1, 2014), hvor især salget af mejeriprodukter er steget, med æg som topscorer (Danmarks Statistik 2, 2014).

 

Det øgede salg af økologi hænger sammen med, at forbrugerne ønsker at støtte dyrevelfærd og en mere miljørigtig tilgang til landbruget – to ting økologi sættes i forbindelse med. Derudover er en sundhedsfremmende effekt ved økologisk kontra konventionelt landbrug en stor motivationsfaktor for at købe økologisk (van de Vijver & van Vliet, 2012). Hvor de to første grunde er legitime grunde til valget af økologi, så er de sundhedsfremmende effekter knapt så belyste.

Gennem årene har mange studier forsøgt, at belyse om der er sundhedsfremmende effekter ved økologisk producerede fødevarer – og resultaterne har været forskellige. Det har derfor været nødvendigt at samle resultaterne i såkaldte reviews, altså gennemgange af allerede opnåede forskningsresultater, for at se på om der er en sammenhæng, hvilket flere har forsøgt sig på. I 2009 viste et review at der kan være små forskelle på den ernæringsmæssige kvalitet af økologiske fødevarer kontra konventionelt fremstillede fødevarer, men at de forskelle er så små, at det ikke bør have en sundhedsmæssig effekt (Dangour, et al., 2009), som yderligere et review også kom frem til året efter (Dangour, et al., 2010). Dette standpunkt blev yderligere belyst året efter, da endnu et review slog fast at der er begrænset evidens for sundhedsfremmende effekt af økologisk producerede fødevarer (Smith-Spangler, et al., 2012). Til gengæld mente forfatterne at indtagelse af denne form for fødevarer ville formindske eksponeringen af pesticidrester og antibiotisk-resistente bakterie (Smith-Spangler, et al., 2012), hvilket også er en stor fordel. 

Både i 2011 og 2012 er der kommet reviews der peger i den modsatte retning, hvor en enkelt påpegede at det tydede på at økologiske fødevarer havde en positiv effekt, men at det stadig ikke var muligt med en endelig konklusion (Huber, Rembiałkowska, Średnicka, Bügel, & van de Vijver, 2011). Et andet review kom også frem til, at der er en forskel på den ernæringsmæssige værdi af økologisk kontra konventionelt fremstillede fødevarer (Palupi, Jayanegara, Ploeger, & Kahl, 2012). Senest har et stort britisk review fundet frem til at økologiske fødevarer generelt har højere koncentrationer af antioxidanter, lavere koncentrationer af det toksiske metal cadmium, samt lavere forekomst af pesticidrester (Barański, et al., 2014). Cadmium er et metal der i mennesker lagres i nyre og lever, hvor det i værste tilfælde kan give blandt andet nyreskader. At der er mindre af det i økologisk producerede fødevarer, gør ikke at konventionelt producerede fødevarer har et for højt indhold af metallet – også her er mængden under grænseværdierne sat af EU. Pesticider er giftstoffer, der sprøjtes på afgrøder for at dræbe/fjerne uønskede organismer på dem, sådan at de har nemmere ved at klare sig, og der derved kommer et større udbytte. Pesticidrester er derfor den mængde giftstof, der er tilbage på afgrøderne når de kommer ud til butikkerne. I kraft af sprøjtemidler er forbudt i økologisk landbrug, er det ikke overraskende af der er flere pesticidrester i konventionelt landbrug – og samtidig er mængden af resterne så små, at det ikke tyder på der er en sundhedsmæssig risiko ved det.

 

Studiet af Palupi et al. viste desuden at økologisk mælk har et bedre forhold mellem omega 3- og omega 6-fedtsyrere, end konventionelt mælk (2012). I forhold til anbefalingerne omkring indtaget af disse to slags fedtsyrer, må det anses som værende sundhedsfremmende, da det anbefales at have et forhold mellem de to på 1:3 til 1:6 i kosten. For en dansker er det generelle forhold mellem de to på 1:10, hvilket gør det fordelsagtigt med et lavere forhold i mælken, da hver dansker i gennemsnit indtager over 90 kg mælk per år (Danmarks Statistik 3, 2014). Yderligere viste det sig, at mælken havde et bedre forhold om sommeren end om vinteren, men også at forholdet var bedre end konventionelt mælk hele året rundt. Studiet nævner dog ikke noget om hvad forholdet er i mælken, hvorfor den sundhedsfremmende effekt skal tages med et gran salt.

Grundlæggende er der dog ikke noget der i øjeblikket tyder på at økologiske fødevarer er ret meget sundere end konventionelt producerede fødevarer. Derfor er det paradoksalt at forbrugere af økologi egentlig føler sig sundere, end forbrugere af konventionelle fødevarer (van de Vijver & van Vliet, 2012). Dette skal imidlertid ses i lyset af at økologiforbrugere generelt har en højere uddannelse og sundere livsstil, hvorfor økologien ikke nødvendigvis har noget at gøre med den følelse af bedre sundhed der opleves (Kesse-Guyot, et al., 2013). Dermed ikke sagt at du ikke skal vælge økologi frem for konventionelt producerede fødevarer, for de er stadig bedre for miljøet i kraft af strenge krav i forhold til brug af kemiske sprøjtemidler – årsagen til færre pesticidrester, samt at kravene til dyrevelfærden er markant højere. 
 

Kosten på Aalborg Sportshøjskole 

Køkkenet har arbejdet med problemstillingen – hvordan man de kunne påvirke elevers bevidsthed til, at omfavne og bruge økologiske tiltag i den enkeltes træning og hverdag. Signalet vi har ønsket at sende er, at vi drager omsorg for vores elever, ikke bare gennem Danmarks højest faglige undervisning, men også gennem kosten. Derfor vil 30-60% af kosten være økologisk.


Citerede værker

 • Barański, M., Średnicka-Tober, D., Volakakis, N., Seal, C., Sanderson, R., Stewart, G. B., . . . Leifert, C. (2014). Higher antioxidant and lower cadmium concentrations and lower incidence of pesticide residues in organically grown crops: a systematic literature review and meta-analyses. British Journal of Nutrition.
 • Dangour, A. D., Dodhia, S. K., Hayter, A., Allen, E., Lock, K., & Uauy, R. (2009). Nutritional quality of organic foods: a systematic review. American Journal of Clinical Nutrition, 90, s. 680-685.
 • Dangour, A. D., Lock, K., Hayter, A., Aikenhead, A., Allen, E., & Uauy, R. (2010). Nutrition-related health effects of organic foods: a systematic review. American Journal of Clinical Nutrition, 92, s. 203-210.
 • Danmarks Statistik 1. (24. april 2014). Detailomsætningen af økologiske fødevarer. Hentede 29. august 2014 fra http://www.dst.dk/pukora/epub/Nyt/2014/NR217.pdf
  Danmarks Statistik 2. (29. august 2014). Detailhandel med økologiske fødevarer. Hentede 29. august 2014 fra Detailhandel med økologiske fødevarer: http://www.dst.dk/da/Statistik/emner/handel/detailhandel-med-oekologiske-foedevarer.aspx
 • Danmarks Statistik 3. (29. august 2014). Fødevareforbrug. Hentede 29. august 2014 fra Fødevareforbrug: http://www.dst.dk/da/Statistik/emner/forbrug/foedevareforbrug.aspx
 • Huber, M. A., Rembiałkowska, E., Średnicka, D., Bügel, S. G., & van de Vijver, L. P. (2011). Organic food and impact on human health: Assessing the status quo and prospects of research. NJAS - Wageningen Journal of Life Sciences, 58, s. 103-109.
 • Kesse-Guyot, E., Péneau, S., Méjean, C., Szabo De Edelenyi, F., Galán, P., Herçberg, S., & Lairon, D. (18. oktober 2013). Profiles of Organic Food Consumers in a Large Sample of French Adults: Results from the Nutrinet-Santé Cohort Study. PLoS ONE, 8(10), s. e76998.
 • Palupi, E., Jayanegara, A., Ploeger, A., & Kahl, J. (2012). Comparison of nutritional quality between conventional and organic dairy products: a meta-analysis. Journal of the Science of Food and Agriculture, 92, s. 2774-2781.
 • Smith-Spangler, C., Brandeau, M. L., Hunter, G. E., Bavinger, J., Pearson, M., Eschbach, P. J., . . . Bravata, D. M. (2012). Are Organic Foods Safer or Healthier than Conventional Alternatives. Annals of Internal Medicine, 157(5), s. 348-366.
 • van de Vijver, L. P., & van Vliet, M. E. (8. januar 2012). Health Effects of an organic diet - consumer experiences in the Netherlands. Journal of the Science of Food and Agriculture, 92, s. 2923-2927.


Af Ronni Bødker

 

 Relevante linjer på Aalborg Sportshøjskole
 

Du kan finde viden indenfor følgende områder

 FitnessVidensbankBannerErnaringVidensbankBannerHandbold1ForsideBannerOpskrifterVidensbankBanner 
 OutdoorVidensbankBannerPolitiVidensbankBannerRidningVidensbankBannerStyrketraningVidensbankBanner 

   


 

Mest læst artikler

Opskrifter med proteinrig kost fra bogen
Fedtstoffer
Pulstræning - MAX-PULSEN
Pulstræning - Hvad sker der i kroppen?
Stand-up-padling
 


Bestil brochure

Udfyld formularen nedenfor og i løbet af få dage modtager du brochuremateriale med posten fra os

Bestil brochure fra Aalborg Sportshøjskole
Nyheder - nyhedsarkiv

16-04-2013
Yderligere 5 elever optaget på politiskolen
5 elever fra foråret og efteråret 2012, som bestod deres optagelsesprøver til Politiskolen, er nu blevet ansat som politibetjent på prøve.
Læs mere
21-05-2014
Yderligere 2 elever optaget
Så blev også Lenette og Lars fra Politilinjen hhv. forårs- og efterårsholdet 2013 optaget på politiskolen.
Læs mere
30-01-2012
X-Sports: Uhyggen breder sig
X-sports elever arrangerede i aftes et sjovt og uhyggeligt natløb for alle andre de andre elever på højskolen
Læs mere
Sportsakademiet på Aalborg SportshøjskoleTrænerakademiet på Aalborg SportshøjskoleOm Aalborg SportshøjskoleNæste arrangementNæste arrangement på Aalborg Sportshøjskole
crossfit
esport
falck
fitnessholdinstruktør
fitness personlig træner
håndbold
løbelinjen
målrettet træning
outdoor
politi
ridning
specialoperationsstyrker
fitnesstræner
håndboldtræner
outdoor leader
ridetræner
styrketræner

  norsk presentasjon
  SPH-Gym
faciliteter
hvorfor tage på højskole
kosten
støtte til højskoleophold
ugepris - økonomi
tilmeld nyhedsbrev
Åbent hus
Mandag den 3. juli kl. 16.00
Annebergvej 55
9000 Aalborg

Tilmeld dig åbent hus

Udlejningsmuligheder gennem skolen
udlejning af friluftsudstyr
kursuscenter
udlejning af lejligheder


Aalborg Sportshøjskole på FacebookAalborg Sportshøjskole på InstragramAalborg Sportshøjskole på YouTubeBesøg HøjskolerneGoogle+ profil
Aalborg Sportshøjskole
Annebergvej 55     DK-9000 Aalborg     Tlf. + 45 98 13 13 11      sph@sportshojskolen.dk