logo_2016
search-button

STU forløb

Aalborg Sportshøjskole er en almindelig grundtvigiansk højskole med rødder i idrættens verden

STUForlob2020

Vi har som særkende, at vi forsøger at give eleverne kompetencer med til varetage træner- og lederopgaver i foreningslivet, fitness-branchen og eliteidrætten. Forløbene på Aalborg Sportshøjskole er ikke en del af det formelle uddannelsessystem. Det udløse således ikke ECTS point at være elev her. Til gengæld får eleverne et forløb der gård hele vejen rundt om den enkelte, men fokus på personlig, social og faglig udvikling. Vi har gode erfaringer med at lave STU-forløb der er i god overensstemmelse med de formål med uddannelsen regeringen har formuleret. Vi er ambitiøse med vores idrætsundervisning, men vi ser ligeså meget idrætten som et middel til at arbejde med almen dannelsen med eleverne. Et STU ophold på Aalborg Sports højskole har derfor tre overordnede formål:

Almen dannelse, personlig og social udvikling gennem en mangfoldighed af indfaldsvinkler. Både i undervisning med fokus på værdier, holdninger, psykologi, æstetik og en lang række andre perspektiver og gennem pædagogisk tilrettelagt samvær om aftenerne og i weekenderne.

Idrætsfaglighed og trænerkompetencer, der har til formål at styrke den enkeltes interesse i idræt, og at give indsigt i og muligheder for hvordan man kan få et liv i idrættens mangfoldige verden.

Praktik - der relaterer sig meget til de trænerforløb vi har på højskolen. Eleven bliver udfordret ved mødet med en lang række forskellige atleter, og får dermed en meget centralt erfaring i forhold til at skulle arbejde videre med idræt og træning.

STU-eleverne er en del af den normale undervisning, men der tages specielle hensyn til elever der har behov for det. Vi har et meget inkluderende og anerkendende menneskesyn og arbejder med at sikre, at alle elever tager ansvar for sig selv og hinanden.

STU-forløbet på Aalborg Sportshøjskole er for unge med særlige læringsforudsætninger, der har afsluttet grundskolen og ikke kan gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse. Dette kan være unge med generelle og specifikke indlæringsvanskeligheder og unge med f.eks. ADHD.

Det er vigtigt for os, at

  • Eleverne oplever glæden ved idræt og træning
  • Eleverne har et ønske om, at fungere som trænermedhjælpere eller trænere i foreningslivet eller i fitnessbranchen
  • Eleverne kan bruge idrætten til at få en godt og meningsfuldt voksenliv

Idræt rummer en række perspektiver der kan perspektiveres og bruges i et menneskes liv på alle niveauer. Vi arbejder eksempelvis meget med personlighedsanalyse og det sociale samspil der er i et team. Både ud fra et præstationsperspektiv som det er i idrættens verden og ud fra et ønske om, at den enkelte bliver klar over hvilke potentialer og udfordringer man kan have i et fællesskab.

Centralt i disse bestræbelser er det at eleverne bor sammen og er sammen døgnets 24-timer. Der er meget læring i at italesætte alle de udfordringer og muligheder det giver at skulle være helt tæt på andre mennesker døgnet rundt.

Vi tager altid udgangspunkt i den enkelte og arbejder med at få kollektivet til at tage et ansvar for hinanden. Vi oplever, at der er et stort potentiale i, at elever med særlige lærings-forudsætninger skal være sammen med almindelige elever. Det er meget frugtbart for alle parter.  Forløbet foregår primært i Aalborg Sportshøjskoles faciliteter og på en del forskellige praktiksteder, der er relevante for den enkelte unge.