logo_2016
search-button

Støtte til højskoleophold

Guide til ledige for at få støtte til højskoleophold

StotteHojskole2020

Dagpenge på højskole

Det er muligt, at få dagpenge mens du er på højskole. Læs mere om muligheder her på siden

Forsvarets civiluddannelse

Forsvarets civiluddannelse giver ansatte med korttidstjeneste mulighed for, at uddanne sig på én af skolens uddannelser. Uddannelsen kan være med til at lette overgangen fra forsvaret til erhvervslivet. Læs mere på Forsvaret Personaltjeneste  

Kommunalt tilskud til højskoleophold

HVIS du er på højskole efter aftale med en UU-vejleder, og HVIS du er mellem 17,5 – 25 år (du må ikke være fyldt 25 år, når du starter), OG du kommer med en uddannelsesplan, hvor et højskoleophold indgår, så har du mulighed for at få en mentor under dit ophold på Aalborg Sportshøjskole. På Aalborg Sportshøjskole er vi flere certificerede mentorer, der deles om forløbene.

Mentorordningen er kun for unge, der er i risiko for aldrig at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse. I løbet af den første måned udarbejder eleven sammen med sin mentor en skriftlig aftale for mentorforløbet – herunder hvordan/hvor tit der følges op. Det er mentor, der støtter og vejleder den unge i at opnå de mål, der er sat i uddannelsesplanen, og det er mentor, der sammen med eleven laver mentoraftalen, hvor det fx beskrives, hvilke fag eleven har valgt, om der er bestemte områder, eleven gerne vil have støtte på, hvilke områder, der skal ske en afklaring på eller hvilke udfordringer, eleven ønsker at arbejde med.

I planen står, hvor meget kontakt eleven skal have med sin mentor. Der skal minimum være et møde pr. måned.

Eleven skal sammen med sin mentor sørge for, at mødet finder sted. Det er mentor, der er ansvarlig for at følge op på planen, og elev og mentor fører sammen en logbog over møder og aftaler. 

Unge ledige under 30, der ikke har gennemført eller umiddelbart kan gennemføre en ungdomsuddannelse 
Er du ledig og under 30 år gammel, og har ikke gennemført en ungdomsuddannelse, kan du muligvis komme på et højskoleophold som en del af en EGU. Det første skridt for dig vil være, at kontakte Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) i din kommune. Om UU vil være med til at sende dig på højskole som en del af en EGU, afhænger 100 % af din kommune. Det eneste du derfor kan gøre for, at finde ud af om din kommune vil hjælpe dig på højskole er at tage kontakt til UU enten direkte eller igennem din rådgiver på jobcentret. Din kommune kan vælge at betale for højskolens egenbetaling, og du vil være berettiget til skoleydelse. Kost og logi vil være på den unges bekostning.

Unge på kontanthjælp 
Er du på kontanthjælp kan du søge om at komme på højskole som en del af din uddannelses- eller handlingsplan. Mulighederne er vidt forskellige fra kommune til kommune. Derfor er din bedste mulighed at kontakte din rådgiver ved jobcentret for at høre, hvad din kommune kan tilbyde dig. Du skal stadig være aktiv jobsøgende under opholdet på højskolen.

Andre ledige 
Du kan søge om uddannelsesgodtgørelse som et led i en handlings eller aktiveringsplan. Dagpengeydelsen under opholdet vil være 100 %. Er du under 25 år kan du få 50 procent af dagpengesatsen under et højskoleophold. Det skal afvikles inden for det første halve år af ledighedsperioden. Du må dog ikke selv have sagt dit job op. For begge grupper gælder det, at jobcentret eller anden aktør kan vælge at betale dele af egenbetalingen og lade det indgå i vedkommendes handlings- eller aktiveringsplan. Hør nærmere på det lokale jobcenter.

Revalidering/omskoling
Der kan ydes støtte til højskoleophold, som er led i en forrevalidering, omskoling eller en fastlagt erhvervsplan. Der kan ydes hjælp til nødvendige uddannelsesudgifter. Hør nærmere på det lokale jobcenter.

Legater 

Legatbogen
Legatbogen er et register over alle fonde og legater i Danmark. Vi drømmer om at gøre legatsøgning nemt og effektivt, og om at blive det digitale mødested, hvor de bedste ansøgere møder de rigtige fonde. Vores søgemaskine er gratis og vi har udviklet den i samarbejde med en lang række partnere, blandt andre Augustinus Fonden, Oticon Fonden, Frederiksberg Kommune og Københavns Universitet. Læs mere på Legatbogen 

Pitstop

Er du i gang med din uddannelse og har du brug for en pause i studiet? Du har på Aalborg Sportshøjskole, mulighed for at søge støtte til et højskoleophold, som en del af en pitstop-ordning. Læs mere om pitstop på Aalborg Sportshøjskole.