Støtte til højskoleophold

Guide til ledige for at få støtte til højskoleophold

StotteHojskole2020

Dagpenge på højskole

Det er muligt, at få dagpenge mens du er på højskole. Læs mere om muligheder her på siden

Forsvarets civiluddannelse

Forsvarets civiluddannelse giver ansatte med korttidstjeneste mulighed for at uddanne sig på skolens sportsakademi og  trænerakademi. Uddannelsen kan være med til at lette overgangen fra forsvaret til erhvervslivet. Læs mere på Forsvaret Personaltjeneste  

Kommunalt tilskud til højskoleophold

Der skelnes mellem personer over 18 år, der:

  1. Ikke modtager ydelser i henhold til Lov om aktiv beskæftigelsespolitik (LAB) eller Serviceloven
  2. Modtager ydelser i henhold til Lov om aktiv beskæftigelsesindsats (LAB) eller Serviceloven

Ad. 1.
Kommunen kan vælge at yde fuld eller delvis støtte til deltagelse i et højskoleophold, som led i en forebyggelsesindsats eller som en kvalificering til at påbegynde en ordinær ungdomsuddannelse. Det kan fx være kombinationsprojektet eller mentorplads som primært er for unge under 25 uden ungdomsuddannelse. Tag fat i din UU-vejleder for at høre hvad din kommune kan tilbyde dig.

Mentorordningen
Har du lyst til…:

  • …at starte på en uddannelse, men mangler lige det sidste skub?
  • …at blive bedre fagligt?
  • …personlig og faglig afklaring? Trænger du til:
  • …at prøve noget helt andet?
  • Trænger du til ny energi, men går allerede på en ungdomsuddannelse?

Kan du nikke genkendende til et eller flere af spørgsmålene - og er du mellem 17½ og 25 år, så har vi et tilbud til dig! Mentorordningen er for unge mellem 17½ og 25 år uden ungdomsuddannelse, der er i risiko for aldrig at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse. Som led i en uddannelsesplan (udarbejdet i samarbejde med UU-vejleder) tilbydes et afklarende og udviklende højskoleforløb med henblik på overgang til en kompetencegivende ungdomsuddannelse. Som mentorelev har du mulighed for at få et ophold på højskolen til nedsat pris.

Unge ledige under 30, der ikke har gennemført eller umiddelbart kan gennemføre en ungdomsuddannelse 
Er du ledig og under 30 år gammel, og har ikke gennemført en ungdomsuddannelse, kan du muligvis komme på et højskoleophold som en del af en EGU. Det første skridt for dig vil være, at kontakte Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) i din kommune. Om UU vil være med til at sende dig på højskole som en del af en EGU, afhænger 100 % af din kommune. Det eneste du derfor kan gøre for, at finde ud af om din kommune vil hjælpe dig på højskole er at tage kontakt til UU enten direkte eller igennem din rådgiver på jobcentret. Din kommune kan vælge at betale for højskolens egenbetaling, og du vil være berettiget til skoleydelse. Kost og logi vil være på den unges bekostning.

Ad. 2. 
Unge på kontanthjælp 
Er du på kontanthjælp kan du søge om at komme på højskole som en del af din uddannelses- eller handlingsplan. Mulighederne er vidt forskellige fra kommune til kommune. Derfor er din bedste mulighed at kontakte din rådgiver ved jobcentret for at høre, hvad din kommune kan tilbyde dig. Du skal stadig være aktiv jobsøgende under opholdet på højskolen.

Andre ledige 
Du kan søge om uddannelsesgodtgørelse som et led i en handlings eller aktiveringsplan. Dagpengeydelsen under opholdet vil være 100 %. Er du under 25 år kan du få 50 procent af dagpengesatsen under et højskoleophold. Det skal afvikles inden for det første halve år af ledighedsperioden. Du må dog ikke selv have sagt dit job op. For begge grupper gælder det, at jobcentret eller anden aktør kan vælge at betale dele af egenbetalingen og lade det indgå i vedkommendes handlings- eller aktiveringsplan. Hør nærmere på det lokale jobcenter.

Revalidering/omskoling
Der kan ydes støtte til højskoleophold, som er led i en forrevalidering, omskoling eller en fastlagt erhvervsplan. Der kan ydes hjælp til nødvendige uddannelsesudgifter. Hør nærmere på det lokale jobcenter.

Legater 

Det kan være svært at finde legater, men et rigtig godt sted at starte er ”Vejviser til legater og fonde” eller ”Legathåndbogen” begge vil kunne findes på dit lokale bibliotek eller kig mere på legatmidler

Legatbogen
Legatbogen er et register over alle fonde og legater i Danmark. Vi drømmer om at gøre legatsøgning nemt og effektivt, og om at blive det digitale mødested, hvor de bedste ansøgere møder de rigtige fonde. Vores søgemaskine er gratis og vi har udviklet den i samarbejde med en lang række partnere, blandt andre Augustinus Fonden, Oticon Fonden, Frederiksberg Kommune og Københavns Universitet. Læs mere på Legatbogen 

Pitstop

Er du i gang med din uddannelse og har du brug for en pause i studiet? Du har på Aalborg Sportshøjskole, mulighed for at søge støtte til et højskoleophold, som en del af en pitstop-ordning. Læs mere om pitstop på Aalborg Sportshøjskole.

STU forløb

STU-forløbet på Aalborg Sportshøjskole er for unge med særlige læringsforudsætninger, der har afsluttet grundskolen og ikke kan gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse. Læs mere om
STU forløb på Aalborg Sportshøjskole