logo_2016
search-button

Ridekursus - træner 2

Træner 2 uddannelsen er næste step i din trænerkarriere. Den er skræddersyet til dig, der underviser pony og junior ryttere til M niveau. 

2017Ridekursus6

Den viden og de redskaber du har fået på DIF modulerne kommer i spil som træner og træningsplanlægger i forhold til dit arbejde med den enkelte rytter. De mange faktorer, der indvirker på træning og præstation i forholdet til samspillet mellem hest og rytter – fra konditionstræning, ernæring og skadeforebyggelse til de mentale aspekter bliver omsat til de situationer du arbejder med. Du skal bruge den viden og det materiale, som du allerede har arbejdet med på DIF Træner 1.

Udbytte

Når modulerne er gennemført vil deltagerne være i stand til at fungere som klubtræner med ansvaret for dit hold og den enkelte udøver. Dette indebærer bl.a.:

 • Med udgangspunkt i hesten og udøvernes niveau og alder kunne planlægge sæson-, periode- og lektionsplaner
 • Afprøve forståelse og anvendelse af grundlæggende psykologiske redskaber i ridesporten i praksis.
 • Anvende og analysere grundlæggende tekniske og fysiske aspekter i forhold til rideteori og brug af øvelser ud fra simple biomekaniske betragtninger. 
 • Vejlede udøveren i forhold til konkurrence - før, under og efter med praktiske opgaver
 • Udarbejde simple målsætninger, handleplaner og evalueringer sammen med udøveren med praktiske opgaver

Tid og indhold

Modulerne er målrettet DRF delen med udgangspunkt i de emner der er gennemgået på DIF modulerne, i alt 40 lektioner med teori og praktisk undervisning i bl.a. fagene: 

 • Longering som træning og udvikling af hestens muskulatur
 • Sygdomslære
 • Etik og heste velfærd
 • Fysisk træning af rytteren
 • Springning i teori og praksis
 • Tekniktræning af hesten med fokus på øvelses valg og biomekaniske overvejelser.
 • Træningstyper og variation af træning.

Alle relevante fag, der gør du kan tilbyde dine elever en spændende og varieret undervisning. Desuden bliver du klædt på til at kunne tackle de udfordringer, som trænerrollen byder på, samt lægge målrettede træningsplaner, hvor der tages hensyn til den enkelte ekvipage, så både rytter og hest træner optimalt. Der skal påregnes tid til læsning mellem modulerne.

Tilmeld ridekursus - træner 2

2017Ridekursus7

Forventninger og beståelseskriterier

For at bestå Træner 2, skal du deltage aktivt på alle lektioner i både de fysisk og teoretisk fag. Du skal aflevere opgaver under kurset og bestå to test. Det forventes at du læser det elektroniske materiale inde og under kurset. Der er mødepligt på alle lektioner. HERTIL


Der forventes følgende 

Optagelseskrav
For at blive optaget på Træner 2-uddannelsen DRF skal du:

 • Have givet og modtaget 120-130 timer undervisningstimer i en rideklub/privat stald
 • Rideniveau L5-6 dressur eller spring LA spring. Dokumentation: Resultatlister fra GO ved minimum C-stævner.
 • Have bestået Træner 1 og DIF`s 3 moduler til Træner 2
 • Være minimum 18 år ved tilmeldingens udløb
 • Der kan gives merit for DIF`s træner 2 moduler til deltagere, der har taget Træner 1 og bestået Hærens Idrætsuddannelse. 

Det forventes, at du har følgende rideteori bøger med på kurset:

 • Rytter og hest bind 1
 • Rytter og hest bind 2

Disse bøger kan købes her

Ved tilmelding sendes dokumentation på, at du lever op til ovenstående krav.
I andre disciplin vurderes kravene løbende ex. Distance – Voltigering – Military.

Mellem modul 4 og 5
Du skal under kurset aflevere en skriftlig opgave. Opgaven vurderes til bestået eller ikke bestået - der gives feedback fra andre kursister og underviser. Opgaven laves mellem modul 4 og 5.

Under kurset
Test i rideteori. Testen bestås ved 90% rigtige svar.På modulerne laves live undervisning ud fra forud beskrevne øvelser, svarende til det niveau, der forventes du kan undervise på, når du afslutter uddannelsen.

Tilmeld ridekursus - træner 2

Undervisning og materialer

Undervisningen vil foregå som klasseundervisning, gruppearbejde, fremlæggelse og fysisk aktivitet. Du får tilsendt information via mail før kursus start. Materiale udleveres på kurset og der fremsendes materialer elektronisk via DropBox. Du skal derfor være "dus" med brug af pc og Dropbox, eller kende nogen der kan hjælpe dig. Test vil foregå via systemet Kahoot.

Hvornår

Kurset køre som over 2 moduler (modul 4 og 5) fra fredag til søndag
Tilmeldingsfrist: Torsdag den 15. august kl. 24.00

 • Modul 4 afholdes fra fredag den 30. august - søndag den 1. september 
  Lokation: Aalborg Sportshøjskole Annebergvej 55 9000 Aalborg

 • Modul 5 afholdes fra fredag den 27. september - søndag den 29. september
  Lokation: Aalborg Sportshøjskole Annebergvej 55 9000 Aalborg. 

  Indkvartering: 

  Er du ikke fra området, henvises til nærliggende hoteller eller vandrehjem.

Uddannelsen bliver oprettet ved min. 12 deltagere. Der gives besked efter sidste tilmeldingsfrist. 

I samarbejde med

Dansk-Ride-Forbund-logo DIF_LOGO_2013_stor_JPG

2017Ridekursus8

Pris

Prisen er 5,500 DKK for et helt uddannelsesforløb bestående af modul 4 og 5.
Prisen er incl. kursus afgift, frokost og aftensmad, samt mellemmåltider.

Afbestilling

Ved afbestilling refunderes hele beløbet, på nær et afbestillingsgebyr på 2.000 DKK. Ved afbestilling mindre end 1 måned før kursusstart refunderes beløbet ikke.

Tilskud 

Det er en god ide at kontakte din kommune for at høre om de yder tilskud til din træneruddannelse. Nogle kommuner yder eksempelvis et årligt tilskud på 2000 DKK pr. person til træneruddannelse. I andre kommuner dækker de hele kursusafgiften. Tiden du bruger på at undersøge om du kan få tilskud kan vise sig at være godt betalt. 

Ikke bosiddende og udenlandske statsborgere

Som ikke kommer til at gøre brug af uddannelsen i Danmark er prisen i alt 9.500 DKK 

2017Ridekursus9