Info til faste lejer

Her på siden finder du generelle informationer og husregler når du er lejer af én af højskolens lejligheder 

AnneberghusFacade

Adgang til højskolen

Der er som udgangspunkt ingen adgang til højskolens faciliteter, medmindre det er i forbindelse med køb og optankning af vaskekort

Affald

Dagsrenovation og andet affald skal smides i molokker. Molokker er placeret ude foran opgang B og du skal sortere affald efter følgende 

RESTAFFALD_rgb_72dpi_ikon  Restaffald
SMAAT_ELEKTRONIK_rgb_72dpi_ikon  Mini elektronik
BATTERIER_rgb_72dpi_ikon  Batterier
PapPapir  Papir og pap
Plast-og-metal  Plast og metal
GLAS_pantone  Glas

Cykler

Som beboere i Anneberghus findes cykelrum i kælderen under opgang C. Cykler må ikke tages med ind i eller igennem opgangene, men skal tages ud ved udgangen til gården under opgang C.

Fællesareal

Du må gerne benytte skolens fællesarealer, husk altid at rydde op efter dig. Vær opmærksom på, at de kan være reserverede til skolens brug og bruges primært af skolens elever. Det er forbudt at ryge på fællesarealerne og på altanerne.

Husdyr

Det er ikke tilladt at holde husdyr i Anneberghus.

Internet 

Du skal selv anskaffe dig adgang til Internet.

Kontoret

Kontoret holder som udgangspunkt åbent mandag - fredag mellem 8.00 - 15.00. Klager over forhold i Anneberghus bedes afleveret skriftligt, på kontoret eller i postkassen udenfor hovedindgangen.

Kælderrum

Der fintes pt. 18 kælderrum i Anneberghus. Som fast beboer har du mulighed for at leje et kælderrum, såfremt der er et ledigt. Prisen for dette er 75 kr. pr. måned. Kontakt kontoret for yderligere oplysninger.

Navneskilte

Navneskilte på postkasserne skiftes af skolens pedeller.

Opsigelse af lejlighed

Her på siden kan du opsige din lejlighed
Opsigelsesvarsel: 3 måneder til udgangen af en måned  

Pedeller

Aalborg Sportshøjskole har ansat flere pedeller til at holde orden på jord og bygninger. Du kan skrive opgaver/problemer ned i bogen ved pedelkontoret eller kontakte Christian

Christian  Christian Kvist - pedelleder - pedel@sportshojskolen.dk - Mobil 30 61 36 30

Jeppe  Jeppe Lykkegård

Peter  Peter Dahl

Støj

Det henstilles, at beboerne udviser forståelse for hinanden og søger at begrænse støj mest muligt (eks. ved at lukke vinduerne, når der spilles musik). Bemærk også, at løb eller tramp i lejlighederne kan virke meget generende for naboer og underboere.

Boremaskiner og andet værktøj må ikke benyttes efter kl. 20.00 og ikke før kl. 10.00 i weekenderne. I tilfælde af at man på forhånd ved, at man skal afholde fest eller anden støj opsættes en seddel i opgangen med tidspunkt, så beboerne, som evt. vil føle sig generet, har mulighed for at foretage sig noget andet den aften. Der skal være ro i lejlighederne kl. 22.30 alle ugens 7 dage.

Trappevask

Trapperne i Anneberghus vaskes af skolens rengøringspersonale. Hvis du har klager hertil, skal det ske til kontoret i åbningstiderne eller i postkasse ved hovedindgangen. Dørmåtter sættes op ad døren, dog flyttes sko, kasser, poser, potteplanter m.m. ikke.

Tørring af tøj

Der må ikke tørres tøj i lejlighederne, benyt i stedet de to tørrerum under opgang A og B. 

Varme

Varmesystemet reguleres automatisk efter udetemperaturen. Det betyder at i varme sommermåneder er det ikke muligt at få varme på.

Vand

Vores vandforbrug er meget svingende, og meget svært at lave budget over, så I opfordres til at spare, lad ikke vandet løbe unødvendigt. Desuden kan et toilet der løber bruge meget vand.

Vaskeri

Aalborg Sportshøjskole råder over et vaskerum, som er placeret under opgang B. Her kan du mod betaling få vasket og tørret dit tøj. For at benytte maskinerne skal du reservere tid via de ophængte vasketavler. Hvis du hænger dit tøj til tørre i tørrerummet, skal du fjerne det så snart det er tørt. Betalingen for vask og tørring sker gennem vaskekort, som kan købes i automaten i hovedbygningen på Aalborg Sportshøjskole - i automaten kan du ligeledes sætte penge på dit vaskekort. En vask koster 15 kr. og en tørring koster 10 kr. Vaskekort koster 50 kr. i depositum. Vask og tørring sker på eget ansvar. Vaskemaskinerne og tørretumblere må ikke benyttes i tidsrummet
fra kl. 22.00 til kl. 7.00.

Vejledning i brug af dørtelefoner i Anneberghus 

Der er installeret dørtelefoner i opgangene A, B, C og D. Dørtelefonen er placeret ved hovedindgangen til hver opgang. Det bemærkes, at hovedindgangen for opgang D findes i gården.Opgangsdøren vil ALTID være låst, og for at komme ind, skal nøgle til lejligheden benyttes. Gæster kan lukkes ind ved at lukke hoveddøren op indefra eller aktivere døråbneren via dørtelefon i lejligheden.

Dørtelefonerne er opsat af sikkerhedsmæssige hensyn for Jer såvel som for resten af beboerne i Anneberghus. Det henstilles derfor til, at I sørger for, at hoveddøren ALTID er lukket. Døren må ikke holdes åben ved f.eks. at sætte noget i klemme i døren!

Omradet2022

1. Kontoret
2. Automat hvor der kan købes og optankes vaskekortet 
3. Pedelkonto
4. Cykel indgang
5. Affaldsmolokker
6. Indendørs cykelstativ
7. Vaskerum
8. Tørrerum