Navn:

Coach uddannelsen

Yellow label:
Yellow tag:
Coach uddannelsen
Kort beskrivelse:

Coaching uddannelsen kan du vælge som et tilvalgsfag på Aalborg Sportshøjskole. Coaching uddannelsen er lig med Danmarks Idrætsforbunds Coaching uddannelse - derfor er indholdet og udbyttet det samme.

Billede:
Coach uddannelsen
Lang beskrivelse:

DIFs coaching uddannelse er et intensivt forløb, hvor du bliver uddannet coach. Det vil sige, at du lærer hvordan du forløser ikke bare dit eget potentiale, men også hvordan du forløser andre menneskers potentiale. På coaching uddannelsen arbejder vi ud fra en antagelse om, at man kan lære en række teknikker, der sætter en i stand til at forløse det enkelte menneskes potentiale. Det er en central del af ledelsesfilosofien på de fleste arbejdspladser og i hele idrætsverdenen - men teknikkerne kan også bruges i mange andre sammenhænge.

Coaching uddannelsen er også et godt redskab for dig der vil arbejde med selvindsigt og refleksion. Vi anbefaler i særlig grad forløbet til alle der vil arbejde som træner eller leder i idrætsverdenen. Der er knyttet egenbetaling til forløbet og undervisningen ligger i aftentimerne.


Hvad er coaching?

Begrebet coaching kan føres helt tilbage til Sokrates tanker. Sokrates ønskede at “forløse” mennesker fra deres fordomme, så de kunne træffe de rigtige valg og blive lykkelige mennesker.

En coach er en personlig sparringspartner, inspirator og vejleder som får dig til at se mere af dit potentiale. En coach guider til en opbyggende selvudviklingsproces, som øger din indsigt, bevidsthed og inspirerer dig til øget handlekraft. En coach åbner nye perspektiver i en udviklingsproces og fremmer dialogen med det enkelte menneske. Vi arbejder ud fra filosofien og tankegangen at “Du er eksperten i dit liv, og jeg er eksperten i mit liv.”

Via dialog støttes du til at udforske og afklare dine drømme, mål, ønsker og behov. Du lærer at opløse fordomme og fastholdte følelser, overvinde forvirring og ubeslutsomhed. En coach arbejder ud fra etiske retningslinjer som bl.a. handler om, at:

 • DU er eksperten i dit liv!
 • DU kender bedst selv den vej, der er den rigtige for dig!
 • Og du ved bedst selv, hvordan du opnår resultater!
 • Du lærer meget mere end at coache.
 • Du får redskaber til at skabe opbyggende og ligeværdige relationer til andre.
 • Du får større viden, forståelse og bevidsthed om trivselsfremmende processer.

Coaching og dialog er et effektivt redskab, som du kan få stor glæde af at beherske. Mange spår, at coaching bliver et af de vigtigste samspilsredskaber til at skabe værdifulde relationer og resultater i fremtiden.

 • Coaching, supervision og rådgivning
 • Syv gode coaching principper og faseopdelt coaching
 • Etiske regler i arbejdet som coach Livshjulet
 • Bringe dig selv i en optimal being/tilstand som coach
 • Skabe gennembrud hos den du coacher.
 • Genkende de forskellige persontyper, du møder som coach.

NOTE: Minimum 10 elever 

Fakta

Type uddannelse:

Coach uddannet

Du vil opnå DIF’s coaching 1 

Varighed:
Hvornår / næste indtag:
Periode 2 (oktober - december)
Periode 4 (april- juni)
Rejser:
Dokumentation:
Efter gennemført uddannelse får du et trænercertifikat
Økonomi:
Egenbetaling: 2000 DKK

I samarbejde med

Partners logos:
dif
Lang beskrivelse 2:

Hvad siger tidligere elever

Udtalelser:

Anbefalinger til dig

Dine undervisere

Medarbejdere:
Navn:

Ann Mertz

Afdeling:
Undervisere
Beskrivelse:
Ann er selv aktiv rytter og rideinstruktør, tidligere været Stævnekoordinator og Distriktsformand. Bestået eksamen i både spring og dressur på højeste niveau
E-mail:
YouTube icon:
LinkedIn icon:
Instagram icon:
Facebook icon: