logo_2016
search-button

Vejledning

Samtaler og vejledning

På Aalborg Sportshøjskole kommer alle elever i en familiegruppe, som har en fast lærer tilknyttet. Familiegruppen består af 8 - 10 elever som mødes med deres familiegruppelærer en gang om ugen. 


I familiegrupperne taler vi om trivsel, hvor vi lærer at lytte til hinanden og have sunde og meningsfulde samtaler. Vi har nemlig opdaget, at elever med angst, ensomhed, sorg, lavt selvværd og andre udfordringer ofte tror, at de er de eneste med de følelser, men det er langt fra tilfældet.

På Aalborg Sportshøjskole holder Familiegruppelærerne øje med elevernes trivsel både individuelt og i hele gruppen, og som elev kan man altid få en samtale med sin familiegruppelærer, hvis man har brug for det. Vi har også en trivselslærer på skolen, som man kan søge vejledning hos, hvis livet er svært. Vi ved, at det kan være overvældende at tage på højskole, hvis man har trivselsproblemer og derfor tager vi elevers behov og ønsker til opholdet alvorligt. Det kan fx være, at det er for overvældende at bo på værelse med andre, hvis man har været meget alene før højskolestart. Derfor kan man vælge, at man ønsker at få eneværelse i en periode eller under hele opholdet. Vi støtter også elever, som har svært ved at tage initiativ til at være med i fritidsaktiviteter på højskolen og som er bange for at blive afvist.

2024_Vejledning1

Tag på Aalborg Sportshøjskole og kom ud af ensomhed

Hvis du er en af de mange unge, som i disse år er i mistrivsel og føler dig ensom, så kan et ophold på Aalborg Sportshøjskole være med til at hjælpe dig videre i livet. Vi ved, at mange unge stadig er ensomme efter coronanedlukningerne, og at mange unge føler sig forkerte og skammer sig over at venskaber og det sociale liv ikke fungerer for dem.

På Aalborg sportshøjskole træner vi ikke kun kroppen. Vi træner også de sociale kompetencer, selvtillid og selvværd og det at turde træde ind i fællesskaber.

Første og afsluttende samtale under dit højskoleophold

Første samtale skal handle om, hvad du ønsker at få ud af højskoleopholdet. Hvis du ønsker det, opsætter vi sammen dine personlige mål for dit højskoleophold. Det kan være mål til at forbedre dig i din idræt, og det kan være sociale mål og personlige mål. Eksempler på elevers mål kan være.

  • Forbedre kondition
  • Skifte fokus fra hvordan kroppen ser ud til hvad kroppen kan.
  • Deltage i fritidsaktiviteter og tage initiativ til at starte samtaler.
  • Blive stærkere fysisk
  • Deltage i frivilligt arbejde
  • Afklare hvad du gerne vil efter højskoleopholdet.

Til den afsluttende samtale taler vi om, om du har nået dine mål, hvad du kan gøre fremadrettet, hvis du ikke er i mål endnu og om dine mål stadig er vigtige for dig. Vi taler også om, hvad du har fået ud af højskoleopholdet og hvordan du bedst kommer videre til det næste du skal lave i dit liv.