logo_2016
search-button

Om højskolen

Aalborg Sportshøjskole er kendt i hele landet for at være Danmarks bedste højskole inden for idræt, sport og sundhed.

Vi er gode til at se udviklingspotentialet i alle vore elever og kursister, og hjælpe dem til at få realiseret deres drømme. Elever fra Aalborg Sportshøjskole er fagligt og personligt godt kvalificeret og har kompetence til at møde studier, erhvervslivet, idrætslivet og den globaliserede verden efter endt højskoleophold. De lærer at tage ansvar for såvel egen situation som fællesskabet og oplever, at de kan gøre en forskel for sig selv og andre efter deres højskoleophold på skolen. 

Aalborg Sportshøjskoles fokusområder

Vi er kendt for at være en af Danmarks bedste højskoler og for at have et højt fagligt niveau i vores undervisning, som understøttes af et sundt og proaktivt miljø på skolen. Der er stor åbenhed omkring læring og vores ressourcestærke medarbejdere kan hjælpe eleverne med såvel den faglige som personlige udvikling. 


Aalborg Sportshøjskole er en demokratisk skole med et bredt idrætspolitisk engagement, hvor der er sammenhæng mellem undervisning og skolen som helhed. For os kan begreberne idræt, sport og sundhed ikke adskilles fra etik, moral og almen dannelse.

Højskolen har fine og attraktive skolebygninger og elevboliger med adgang til attraktive faciliteter samt gode uddannelses-, idrætslige og kulturelle muligheder i nærområdet. Vi har i samarbejde med specialforbundene og Danmarks Idrætsforbund landets bedste træneruddannelser i en række idrætsgrene.

Aalborg Sportshøjskoles øverste instans er repræsentantskabet, der består af en lang række idrætsorganisationer, lokale foreninger og landsdækkende organisationer. Det er repræsentantskabet der vælger medlemmerne til skolens bestyrelse.

Vi bor midt i byen, lige overfor Aalborg Stadion, hvor vi i undervisningen benytter Stadionhallerne. Det betyder, at vi lever tæt sammen med andre, og det bevirker, at vi må udvise tolerance og smidighed overfor hinanden, men også at vi gensidigt får inspiration og oplevelser. Skolens placering gør også, at der inden for en lille radius er mange forskellige idrætsforeninger, som giver dig store muligheder for aktiv udfoldelse i din fritid.

Find det rigtige fag - prøv vores Matchmaker   


Historien omkring Aalborg Sportshøjskole

Efter 7 års forarbejde lykkedes det for kredsen bag Sportshøjskolen at få undervisningsministeriets tilladelse til at start skolen, med start i 1982.

1982
Aalborg Sportshøjskole blev grundlangt 1. november 1982. Aalborg Sportshøjskole lå dengang i Aalborg Øst på AaB's anlæg. Da idrætshøjskolen startede var det Danmarts 7. idrætshøjskole, men med det tvist at man ønskede at satse på uddannelse af ledere og instruktører.

Forstander: Arenth Nielsen 1982 – 1984
I 2020 sov Arnth Nielsen stille og fredeligt ind i eget hjem. Arnth var klar og skarp til det sidste. Dette er ikke en selvfølge, når der står 1926 på fødselsattesten.

Se brochure fra dengang

HistorieSkolen

1984
Januar 1984 tiltræder Steen Bjørn Pedersen som ny forstander. På det tidspunkt blev der arbejdet med, at flytte Sportshøjskolen til Hammer Bakker i Vodskov - Visionen om Hammer Bakker kuldsejlede, da både lærerne og Aalborg Kommune var modstander af denne idé og desuden var der ikke økonomi til, at bygger idrætshaller, valget blev i stedet Annebergvej 55, da dele af skolebygning stod tom. Samtidig var det en ideel  placering, grundet idrætshaller på svømmehal på den anden side af vejen.

Forstander: Steen Bjørn Pedersen 1984 - 1988 

1988
Da Sportshøjskolen flyttede til Annebergvej 55 blev eleverne indkvarteret i pavilloner i skolegården og man havde kun plads til 78 elever, senere begyndte man, at indkvartere eleverne i Anneberghus, som var ejet af Aalborg Kommune

Per Jessen (konstitueret ca. 5 mdr.) 1988 – 1988 
Forstander: Christian Møller 1988 – 1991 

Se brochuren fra dengang

1989
De første sommerkuser ser dagens lys. I første omgang etablerede man familiekurser, som blev en stor succes. Samtidig var det en særlig udfordring, at højskolen skulle dele hus med det daværende Danmarks Trænerskole. To vidt forskellige skoleformer med vidt forskellige målgrupper. 

Brochure1988

1992
Ole Vøgg Veje tiltræder som ny forstander i februar måned 1992. Det var ikke altid nemt, at to så forskellige skoler lå i sammen bygning og skulle samarbejde. Det tætte samarbejde mellem en eliteuddannelses-instituation (Danmarks Trænerskole) og en højskole, som udtryk for en breddeidræt, ikke var muligt, så derfor flyttede man noget af aktivteterne fra Trænerskolen til anden lokation. Sommeren 1992 køber Sportshøjskolen ejendommen Annebergvej 25, hvor tre ansatte skulle bo.

Forstander: Ole Vøgg Veje 1992 – 2002

Se brochuren fra dengang

Historie1992


2002
I november 1982 blev Susan Roulund ansat som lærer på Sportshøjskolen, men 2002 tiltræder Susan som forstander for højskolen.

Forstander: Susan Roulund 2002 – 2009

2003
Trænerskolen Aalborg besluttede onsdag den 7. maj 2003 efter indstilling fra skolens bestyrelse at gå i betalingsstandsning. Aalborg Sportshøjskole overtager herefter den 1-årige træneruddannelse som var kendt under navnet Trænerakademiet (Trænerakademiet nedlægges dog i 2017, grundet anden tid og situation for Aalborg Sportshøjskole).

Baggrunden for denne beslutning er, at Trænerskolens økonomiske grundlag blev svækket, da Danmarks Idræts-Forbunds repræsentantskab på sit årsmøde lørdag den 30. juni 2003, valgte at ophøre med økonomisk støtte til Danmarks Trænerskole i Aalborg.

TranerskolenAalborg


2007
Fredag den 2. november kunne Aalborg Sportshøjskole fejre sit 25 års jubilæum. Dagen blev markeret ved et seminar på KMD i Aalborg, hvor Johannes Møllehave, 800 meter løberen Rikke Rønholt og KMD's Personaledirektør Bjarne Flyvbjerg gav hver deres bud på emnet "Det hele menneske" og idrættens indflydelse herpå. Derefter blev der afholdt reception på Aalborg Sportshøjskole med taler og opvisninger af eleverne.

2008
Foreningen Sportshøjskolen etableres af Kim Lynge (højskolelærer på Sportshøjskolen). Foreningen består udelukkende af tidligere og nuværende elever, som stiller op i forskellige styrke- og vægtløftningsmesterskaber i ind- og udland.  

2009
I april tiltræder Betina Møgeltoft Christiansen som forstander for Aalborg Sportshøjskole, Betina har tidligere været højskolelærer på skolen (1994-96).

Forstander: Betina Møgeltoft Christiansen 2009 - 2015

2011
Den 1. september 2011 er Aalborg Sportshøjskole endelig blevet ejere af Anneberghus, som er det lejlighedskompleks, hvor eleverne bor. Indtil denne dato har skolen lejet bygningen af Aalborg Kommune. Lejlighedkomplekset består af 99 lejligheder i forskellige størrelser, 2 vaskerum, tørrerum samt øvrige kælderrum.

Anneberghus

2012
Aalborg Sportshøjskole åbner SPH-Gym i startede af maj 2012, centret har fokus på elitetræning og motionstræning til de Nordjyske udøvere. I SPH-Gym afvikles desuden flere Danske mesterskaber i styrkeløft samt vægtløftning.

SPHGymFacade


2015

Rasmus Krogh tiltræder som forstander for Aalborg Sportshøjskole, Rasmus har været tidligere højskolelærer på skolen.
Forstander: Rasmus Krogh 2015 - 2018


2017
Efter flere års planlægning og arbejde tager Rasmus Krogh den 23. november første spadestik til skolens nye klatre- og styrkeunivers. På Aalborg Sportshøjskole har vi gennem flere år haft et ønske om, at samle flere af aktiviteterne på egen matrikel og derved være med til, at skabe endnu større sammenhæng fagligt og socialt. Hvilket ar resulterede i, at vi bygger et 1.200 m2 stort klatre- og styrkeunivers. Det nye kaltre- og styrkeunivers indeholder frivægtstræning, maskiner, et stort CrossFit område, klatrevæg i 12 meters højde, bouldering samt forskellige udendørstræningsområder. Den nye udvidelse placeres i skolegården og bliver derved en central bygning på højskolen, samtidig giver placeringen en god synlighed til Annebergvej.

View

2018
I maj tiltræder Erik Sidenius om ny forstander for Aalborg Sprtshøjskole og i efteråret 2018 tager vi det nye klatre- og styrkeunivers i brug.
Se byggeprocessen

Forstander: Erik Sidenius 2018 -

2018Byggeri78

Sportens by 

Aalborg Sportshøjskole har en central placering i byens sportsmiljø. Lige på den anden side af vejen ligger Aalborg Stadion med svømme- og motionscenter og tre stadionhaller. Vi har få hundrede meter til fodboldbanerne, og der er ikke langt til Skovdalen - Danmarks smukkest beliggende atletikstadion. Aalborg Tennisklubs baneanlæg ligger i bekvem afstand fra skolen.

Vi er en privat, selvejende institution, der drives indenfor rammerne af højskoleloven. Formålet med Aalborg Sportshøjskole er, at tilbyde en alsidig undervisning indenfor idrætslige og almendannende fagområder. Højskolen sigter bl.a. mod at uddanne trænere og instruktører til foreningsarbejdet, både for bredden og eliten.

Aalborg Sportshøjskole er en skole for ansvarlige unge, og det betyder, at her er der frie forhold. Men det er frihed under ansvar. Alle skal aktivt medvirke til at skabe et åbent og inspirerende miljø, som både fremmer fællesskabets muligheder og respekterer den enkeltes særpræg. Der skal i dagligdagen være plads til faglig fordybelse og engagement.

Derfor lover vi eleverne
en faglig god undervisning, der er præget af engagement
at vi vil bidrage til at skabe et positivt og inspirerende miljø på skolen gennem åbenhed og gensidig tillid

Men til gengæld kræver vi
at du overholder skolens regler
at du er indstillet på at udnytte de muligheder, vi kan tilbyde dig i såvel undervisning, som fælles fritidsaktiviteter
at du vil bidrage til, at opholdet må blive aktivt, spændende og udviklende for både dig, de øvrige elever og skolens medarbejdere samt øvrige brugere på stedet