Vidensbank ...vi formidler viden

Aalborg Sportshøjskole vidensbank samler en række forskellige guides, øvelser og træningsprogrammer, som vi håber kan give dig nye idéer til at gøre din træning mere alsidig og sjov, og forhåbentligt kan det udvikle dig som træner eller som spiller.


Målet er at skabe bedre overblik over og adgang til tilgængelig viden. Vidensbanken bliver løbende udbygget.  

Vidensbankens opbygning

Vidensbanken er opbygget med fire fagområder, når en kategori vælges findes en række øvelser, som man kan læse mere om. Vælg nedenfor