Navn:

Ledelse pædagogik psykologi

Yellow label:
Yellow tag:
Ledelse pædagogik psykologi
Kort beskrivelse:

Dette fordybelsesfag består overordnede af 4 temaer: psykologi, pædagogik, didaktik og ledelse. I psykologi får du indsigt hvor vigtigt det er at arbejde med mentaltræning som træner og hvilke teknikker du kan anvende for at udøvere kan præstere bedst muligt. I det pædagogiske og didaktiske felt får du viden om, hvordan man skaber læring, og hvordan man som træner kan arbejde med det hele menneske. I ledelsesdelen får du kendskab til trænerens rolle som leder, og hvor vigtigt det er at være en god leder i samarbejdet mellem træner og udøver.

Billede:
Ledelse pædagogik psykologi
Lang beskrivelse:

I psykologilektionerne får du indsigt i de menneskelige tanker, følelser og adfærd. Vi klæder dig på til en fremtid som træner, men god indsigt i idrætspsykologiske teorier som vi lærer at anvende i praksis. I det pædagogiske felt arbejder vi med dannelse og idrættens særlige dannelsesaspekt. Du får indsigt i forskellige pædagogiske retninger, som vi tilpasser til det moderne menneske og spændingsfeltet mellem individet og fællesskabet. I lektionerne om ledelse arbejder vi med træneren som leder, og hvilke opgaver og funktioner der er trænerens ansvar. Vi har også undervisning i kommunikation, og hvorfor det der bliver sagt og det der bliver hørt ikke altid er det samme.


I ledelse, pædagogik og psykologi arbejder bl.a. med:

 • Hvad er ledelse og lederskab i idrætten 
 • Trænerens ledelsesopgaver og roller 
 • Den nære organisation og forretningsgange 
 • Kommunikation og kommunikationsstrategier i forhold til primære interessenter 
 • Pædagogik i en idrætslig kontekst 
 • Udøverniveauer og pædagogiske roller 
 • Refleksion over egen idrætskultur og miljø 
 • Trænerens værdier og etik 
 • Praksis-sparring
 • Idrætspsykologi og hvordan vi anvender teorierne 
 • Idrætspsykologi og kriser 
 • Hvad er mentale færdigheder og hvordan kan en træner forbedre dem 
 • Hvad er et mentalt talent og hvordan kan vi udvikle dem

I undervisningen får du lejlighed til at udvikle og afprøve din viden gennem inddragende undervisning gennem oplæg, diskussioner og øvelser. Alle kan være med i fordybelsesfaget, hvis du har interesse i de fire forskellige temaer, eller hvis du ønsker at blive afklaret på, om du ønsker at fortsætte med en studieretning inden for psykologi eller pædagogik mv.  

Bemærk: Ledelse / pædagogik / psykologi er obligatorisk hvis du vælger en af skolens diplomtræneruddannelserStyrkeløft eller vægtløftnings træner // Styrketræner og fysisk træner. Faget kan ikke vælges af andre elever 

Bestil brochure

2020LedelsePadagogikPsykologi2

Fakta

Type uddannelse:
Ledelse, pædagogik og psykologi er obligatorisk hvis du vælger en af skolens diplomtræneruddannelser, og kan ikke vælges af andre elever
Varighed:
20 uger (aug.- dec.)
Hvornår / næste indtag:
Rejser:
Dokumentation:
Økonomi:

I samarbejde med

Partners logos:
Lang beskrivelse 2:

2020LedelsePadagogikPsykologi3

Fordybelsesfagets opbygning

Ledelse, pædagogik og psykologi er obligatorisk hvis du vælger en af skolens diplomtræneruddannelser, og kan ikke vælges af andre elever. Ledelse, pædagogik og psykologi er dit fordybelsesfag når du vælger én af skolens diplomtræneruddannelser i 20 uger I efteråret

2020FordybelsesfagAnatomiSkadeslarer

Hvad siger tidligere elever

Udtalelser:

Anbefalinger til dig

New Anbefalinger:

Dine undervisere

Medarbejdere:
Navn:

Trine Steen

Afdeling:
Undervisere
Beskrivelse:
underviser i skolen boglige fag og lægger også gerne vejen forbi det kreative værksted
E-mail:
YouTube icon:
LinkedIn icon:
Instagram icon:
Facebook icon: